Coupler Core Multimode Singlemode Kablo

2010-04-19 22:53:00
a b c d e f g h l m k n o ö p r t u w y z

- C -

Cladding ; Bir optikal core’u saran ve ışık yansımasına izin veren bir materyal. Core’u sararak iletilen ışığın yüzeyde dağılmasına engel olur. Bir başkasının üzerine uygulanan bir metal katmanı.Cladding, genellikle iletkenliği artırmak ve paslanmayı azaltmak için tercih edilir.

Core ; Bir optikal fiberin ışık taşıyan ortadaki parçası, ışığı yansıtması cladding’den fazla olan kısım. Bir kablonun ortasındaki bölüm. Uygulamada en çok bir " koaksiyel " kabloda görülür. Core, merkezi iletkendir ve dielektrik materyal, core üzerine uygulanır.

Corona ; Potansiyel eğimi kesin bir değere ulaştığında sonuçlanan bir iletkendeki gazların iyonlaşması.

Coupler ; Işığı birden fazla fibere bölen veya toplayan optikal devre.

Coupling ; Direk elektriksel bağlantı olmaksızın bir devrenin iki veya daha fazla kablosu veya komponenti arasında enerji transferi gerçekleşmesi.

Coverage ; Bir metal koruyucunun ana yüzeyi ne derece kapladığının göstergesidir. % olarak ifade edilir.

CPS ; Cycle per second’un (frekans) kısaltmasıdır (Hz).

Cut-off wavelength ; Dalga uzunluğu ötesinde sadece singlemode fiberin yayılma propagationın bir modunu sağlar.

Coupler-Bare Fiber Adapter ; (çıplak fiber adaptörü/ fiber bağlayıcı) Fiber damara geçici olarak tutturularak optik sinyalin geçişini sağlayan hareketli (çok kullanımlı) bağlayıcı.

Cross Connect ; (Çaprazlayıcı) Gerek optik hat donanımlarını gerekse çoğullayıcıları (birbirleri arasında kanal geçişi yaparak tam veya bir üst sistem kullanarak) daha verimli kullanmak veya bir noktadan diğer bir noktaya kesintisiz olarak iletim sağlamak amacıyla altarnatif (Fiber Optik, Radyo Link gibi) iletim ortamlarına bağlantı yapabilen mikroişlemcili etkin uziletişim elemanı.

Çok Modlu Fiber ; (multi mode fiber) İçinden birden çok modun (uyarımı) yayıldığı fiber.

0
0
0
Yorum Yaz