Kablo Avantaj - Optical Avantajları

2007-08-29 23:58:00
Fiber Optik Avantajları

· geniş band aralığı
· düşük kayıp
· elektromagnetik bağışıklık
· güvenilirlik
· hafiflik
· küçük boyut
 

ORTAM BİT ORANI (Mbps) SES KANALI TEKRARLAYICI BOŞLUĞU (km)
KOAKSİYEL 1,5
3,1
6,3
45
90
24
48
96
672
1344
1 - 2
FİBER OPTİK 45
90
180
405 – 435
565
1700
672
1344
2688
6048
8064
24192
6-15 ÇOK MODLU
30 –40 TEK MODLU

Yapıları gereği optik frekanslar daha geniş bant genişlikleri sağladıkları   için, fiber sistemler daha büyük bir kapasiteye sahiptir. Metalik kablolarda,   iletkenler arasında kapasitans ve iletkenler boyunca indüktans meydana gelir.   Bu özellikler metalik kabloların, bant genişliklerini sınırlayan alçak geçiren   filtreler gibi hareket etmelerine neden olur.

Fiber sistemler, manyetik indüksiyonun neden olduğu kablolar arası karışmadan etkilenmezler. Cam ya da plastik fiberler elektriği iletmeyen malzemelerdir; bu nedenle fiber optik kablolarda, akım akışının meydana getirdiği manyetik alan yoktur. Metalik kablolarda, karışmanın başlıca nedeni birbirine yakın yerleştirilmiş iletkenler arasındaki manyetik indüksiyondur.

Fiber kablolar, yıldırımın, elektrik motorlarının, floresan ışığın ve diğer elektriksel gürültü kaynaklarının neden olduğu statik karışmadan etkilenmezler; bunun bir nedeni de, fiber optiklerin elektrik iletmeme özelliğidir. Ayrıca, fiber kablolar enerji yaymazlar; dolayısıyla, diğer iletişim sistemleriyle girişime yol açmaları mümkün değildir. Bu özellik, fiber sistemleri askeri uygulamalara çok uygun hale getirir; askeri uygulamalarda, nükleer silahların etkileri (EMP, elektromanyetik darbe girişimi), klasik iletişim sistemleri üzerinde çok kötü sonuçlar yaratır.

Fiber kablolar, çevre koşullarındaki büyük değişikliklere karşı daha dirençlidir. Metalik kablolara oranla daha geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilirler. Aynı şekilde fiber kablolar, aşındırıcı sıvılardan ve gazlardan daha az etkilenirler.

Fiber kabloların monte edilmesi ve bakımı daha kolay ve daha güvenlidir. Cam ve plastik fiberler iletken olmadıkları için, fiberler kullanıldığında elektrik akımları ya da gerilimlerinin yarattığı tehlikeler yoktur. Fiberler, hiçbir patlama ya da yangın tehlikesi oluşturmaksızın, uçucu sıvıların ya da gazların çevresinde kullanılabilirler. Fiberler, metalik kablolardan daha küçük ve çok daha hafiftir. Dolayısıyla, fiber kablolarla çalışmak daha kolaydır. Ayrıca, fiber kablolar daha az saklama alanı gerektirir ve daha ucuza nakledilebilir.

Fiber kablolar bakır kablolara oranla daha emniyetlidir. Kullanıcının haberi olmaksızın fiber kablonun içine kaçak veya gizli bir bağlantı yapmak imkansızdır. Bu da fiberi, askeri uygulamalar açısından cazip kılan bir başka niteliğidir.

Henüz kanıtlanmamış olmasına rağmen, fiber sistemlerin metalik malzemede daha uzun süre dayanacağı varsayılmaktadır. Bu varsayımın dayanak noktası, fiber kabloların çevre koşullarındaki değişikliklere daha dayanıklı olmasıdır.

Fiber optik bir sistemin uzun vadeli maliyetinin, metalik bir sistemin uzun   vadeli maliyetinden daha az olacağı düşünülmektedir.

4
0
0
Yorum Yaz