Multimode Hız, Dalga Yayılma MT-RJ

2010-03-29 20:21:00
a b c d e f g h l m k n o ö p r t u w y z

- M -

Mbps ; Saniye başına megabit, bitlerin sayısı, bir saniyede iletilen milyon bit.

Megahertz ; (MHz) Bir milyon hertze eşit frekans birimi (bir saniyede bir milyon hertz).

Micron / Mikron Metrenin milyonda biri.

Microwave ; Uzak kızılötesi ve geleneksel radyo frekans oranı arasında olan elektromanyetik spektrum bölümü. Mikrodalga frekans oranı 1 GHz’den 300 GHz’e erişmektedir. Mikrodalgalar genellikle noktadan noktaya bağlantılarda kullanılır; çünkü ışık demetinin içine kolayca yoğunlaşabilirler.

Mikrobending ; Az bir mikrometrenin aynı eksende yerine geçme durumunu kapsayan fiber eğriliği ve milimetrenin uzaydaki dalgaboyu. Mikrobendler ışık kaybına ve sonuç olarak fiberin zayıflamasının artmasına neden olurlar.

Modal Dispersion / Modal Yayılma ; Birden çok modun iletildiği fiberlerde her bir modun yayılma hızındaki farklardan ötürü alış ucunda genliği ve genişliği farklı olarak varmasından oluşan saçılma , Yayılma.

Mode Field Diameter (MFD) / Mode Alan Çapı ; Singlemode fiberde optik enerjinin çapı. Çünkü MFD şerit çapından daha büyüktür. MFD pratik bir parametre olarak şerit çapının yerini alır.

Mode Mixing / Modkarışımı ; Yayılma hızlarında multimode fiberin değişik modlarının değişkenlik göstermesi. Birbirlerinden bağımsız yayılmaları ne kadar uzun olursa, fiber bant genişliği multimode sapması fiber uzunluğu ile ters orantılı olarak değişir. Fiber geometrisi ve indeks profilinin homojen olmaması ve aşamalı enerjinin değişik hızlardaki modları arasında değişkenlik olması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu mod karışımına göre uzun multimode fiberler shod fiberlerdeki Iineer extrapolasyonla edinilen değerden daha büyüktür.

Mode / Mod ; Bir optik fiberde ilerleyen tek elektromanyetik dalga.

Monokromatik ; Tek bir dalga boyunu kapsar. Pratikte, radyasyon monokromatik olamaz ama daha dar dalga uzunluğu bandı gösterir.

MT-RJ MT-RJ ; Anlaşması tarafından (AMP, Siecor, HP, Fujikura, US Conec.) geliştirilmiş MT-RJ fiber optik konnektörü.

Multimode ; Işığın çift modunu gönderen cihaz veya taşıyan fiber.

Malzeme Saçınımı / Malzeme Saçılımı ; ( material dispersion) 1-Işığın yayılması sırasında fiber içerisindeki yabancı maddelerin değişik dalga boylarına gösterdiği etkiden dolayı varış noktasına farklı zamanlarda varmasından oluşan saçılma.Standart tek modlu fiberlerde
2. optik pencerede (l =1310 nm’de) sıfırdır. 2- Fiber içerisindeki yabancı maddelerin optik iletim amacıyla kullanılan ışığa (farklı dalga boylarının) göstereceği etkiden dolayı varış noktasına farklı zamanlarda varmasıdır. Birimi ps/km*nm olup standart tek modlu fiberlerde 2. optik pencerede (l =1310 nm’de) sıfırdır.

0
0
0
Yorum Yaz