ışık Sinyal Fiber Optik Hız

2010-03-21 01:46:00

a b c d e f g h l m k n o ö p r t u w y z R- Receiver / Alıcı ; Bir fiber optik sistemde ışık enerjisini elektriksel enerjiye çeviren elektronik paket. Reflection Loss / Yansıma Kaybı ; Bir çizgi süreksizliğinde gücün yansımasına göre kaybolan sinyal parçası. Refraktif Index ; Bir vakumda ışık hızının transmisyon çevresindeki hızına oranı. Ribon Fiber ; (Şerit Fiber) Yapışkan iki tabaka arasına 4,6,8 ve 12 sayıdaki fiberlerin yan yana getirilerek oluşturulan yapı. ... Devamı

Konnektör Tüp Optik Fiber Dalga

2010-03-19 22:29:00

a b c d e f g h l m k n o ö p r t u w y z - S- SC Optik Fiber Konnektör Tipi ; SC, ST gibi 2,5 mm demir kullanır, push-pull eklemeye izin veren yuvada durmaktadır ve konnektörün kaldırılması adaptörü oluşturmaktadır. Hızlı veri ağları için seçimin konnektörü olmaktadır. Spectral Bandwidth / Spektral Bant Genişliği ; Aydınlatma gucünün en fazla ve bunun yarısı olduğu dalga boyları arasındaki fark. Saha Dolabına Kadar Fiber ; (Fiber to the Cabinet) Geniş bantlı Uziletişim sinyallerinin kullanıcılara dağıtımının Saha dolaplarına kadar fiber üzerinden iletildiği şebeke. Saçınımı Kaydırılmış Fiber ;(Dispersion Shifted Fiber)Standart fiberde 3. optik pencerede ışığın iletimi sırasında oluşan saçılmayı en aza indirmek amacıyla kırılma indeks profili değiştirilmiş fiber. Sıkı Tüp ; (Tight Buffer Tube / Tight Buffer) Fiber üzerindeki koruyucu tabakanın üzerine herhangi bir boşluk bırakılmadan yapıldığı Tüp yapısıdır. Genellikle darbe gelmeyecek yerlerde kullanılır. Snell Yasası / Yansıma Yasası ; 1- Bir ışık demeti yansımanın olduğu bir yüzeye çarptığında Gelen ışık, Normal ve Yansıyan ışık aynı düzlem içindedir. 2- Gelen ışıkla yansıyan ışığın normalle yapmış olduğu açılar birbirine eşittir.(C1 x n1= C2 x n2 biçiminde formül edilmiştir.) Saçılma (Dispersion) ; Modlar arasındaki zaman farkından veya dalga boyuna bağlı olarak ışık hızının değişmesinden kaynaklanan bir sinyal saçılmasıdır. Bazen de core/cladding arasındaki dalga boyuna bağlı yansımalardan da kaynaklanan hız farkı oluşabilir. Bu durum optik fiberin kalitesine de bağlıdır. Optik fiberdeki saçılma bit hatalarına neden olur. ... Devamı