Kablo Dezavantajları - Kabloların

2007-08-30 12:16:00

Fiber Optik Dezavantajları • Mevcut şebekeye ayarlanmasında zorluklar çıkmaktadır. (bakır devre ve fiberin uyuşmaması) • Digital ve analog sistemlerin uyuşmaması • Fiber fiyatlarının yeteri kadar ucuz olmaması. Ancak kısa zamanda ucuzlaması muhtemeldir. Uzun mesafe irtibatlarında ise fiber optik sistemler konvansiyonel fiber ve bakır kabloların ekonomik karşılaştırılmasında bant genişliği veya kanal maliyeti de dikkate alınmalıdır. • Local şebekelerde fiber optik kabloya olan ihtiyaç fazla olmadığından local şebekede kullanılacak teçhizat geliştirme çalışmaları yavaş yavaş yürütülmektedir. Mevcut teçhizatlar ise çok pahalıdır. • Fiber optik kabloların pratikte 5 km den kısa mesafelere çekilmesi ekonomik değildir. Devamı

Kablo Avantaj - Optical Avantajları

2007-08-29 23:58:00

Fiber Optik Avantajları · geniş band aralığı · düşük kayıp · elektromagnetik bağışıklık · güvenilirlik · hafiflik · küçük boyut   ORTAM BİT ORANI (Mbps) SES KANALI TEKRARLAYICI BOŞLUĞU (km) KOAKSİYEL 1,5 3,1 6,3 45 90 24 48 96 672 1344 1 - 2 FİBER OPTİK 45 90 180 405 – 435 565 1700 672 1344 2688 6048 8064 24192 6-15 ÇOK MODLU 30 –40 TEK MODLU Yapıları gereği optik frekanslar daha geniş bant genişlikleri sağladıkları   için, fiber sistemler daha büyük bir kapasiteye sahiptir. Metalik kablolarda,   iletkenler arasında kapasitans ve iletkenler boyunca indüktans meydana gelir.   Bu özellikler metalik kabloların, bant genişliklerini sınırlayan alçak geçiren   filtreler gibi hareket etmelerine neden olur. Fiber sistemler, manyetik indüksiyonun neden olduğu kablolar arası karışmadan etkilenmezler. Cam ya da plastik fiberler elektriği iletmeyen malzemelerdir; bu nedenle fiber optik kablolarda, akım akışının meydana getirdiği manyetik alan yoktur. Metalik kablolarda, karışmanın başlıca nedeni birbirine yakın yerleştirilmiş iletkenler arasındaki manyetik indüksiyondur. Fiber kablolar, yıldırımın, elektrik motorlarının, floresan ışığın ve diğer elektriksel gürültü kaynaklarının neden olduğu statik karışmadan etkilenmezler; bunun bir nedeni de, fiber optiklerin elektrik iletmeme özelliğidir. Ayrıca, fiber kablolar enerji yaymazlar; dolayısıyla, diğer iletişim sistemleriyle girişime yol açmaları mümkün değildir. Bu özellik, fiber sistemleri askeri uygulamalara çok uy... Devamı