Sinyal Bant Dalga Kablo Zayıflama

2010-04-20 21:33:00

a b c d e f g h l m k n o ö p r t u w y z - B- Basamak İndisli Çok Modlu Fiber ; (step index multi mode fiber) Kırılma indisi kesiti basamak biçiminde olan, içinde birden çok modun yayıldığı fiber. Backreflection, optical ...loss / Geri yansıma, optikal dönüş kaybı ; Hava ve cam arasındaki yığın yansıma miktarı farkından dolayı bir fiberin sonundaki çatlaklık veya parlaklıktan dolayı yansıyan ışık. Genellikle düşen ışığın %4’ününü düşen ışığa oranı dB olarak ifade edilir. Bağlantı ; Elektronik devrelerde (veri) alışverişini sağlayan komponentler ve teknoloji. Bağlayıcı ; (Konnektör) Fiber Damarları mekanik olarak tutarak ışığın herhangi bir devre elemanına geçmesini sağlayan (tek kullanımlı) etkisiz optik devre elemanı. Bant ; Saniyedeki veri iletim hızının ortalama birimidir (500 bant = 500 bit/saniye). Bant genişliği ; Sinyal frekanslarının oranı veya fiber optik komponent, bağlantı veya networkün bit oranında çalışacağı oran. Bend loss / Bükülme kaybı ; a) Fiberin sınırlı ya ..... bir eğilimle kıvrılması ya da b) Fibere dışarıdan gelen fiziksel darbelerden dolayı oluşan zayıflama şekli. Binder / Bağlayıcı ; Birleştirilmiş kablo komponentlerini bir arada tutan bant veya tel. Bozulma ; Bir dalga formu veya sinyaldeki istenmeyen değişimler. BPS ; (bits per second) Saniyedeki bit sayısı. Saniyede iletilen ikili bitlerin sayısıdır: (mbps), (gbps). Brandwidth / Bant genişliği ; Belirli bir frekans bandının alt ve üst limitleri arasındaki farktır (Hz cinsinden). Breakdown voltage / Arıza voltajı ; İki iletken arasındaki izolasyonun bozulup elektrik arkının oluştuğu voltaj, gerilim değeri. Breakout ; Bir veya birden fazla iletkenin çoklu bir iletkenden ayrılarak ama hatta bağlı devrelere bağlandığı nokta v... Devamı

Coupler Core Multimode Singlemode Kablo

2010-04-19 22:53:00

a b c d e f g h l m k n o ö p r t u w y z - C - Cladding ; Bir optikal core’u saran ve ışık yansımasına izin veren bir materyal. Core’u sararak iletilen ışığın yüzeyde dağılmasına engel olur. Bir başkasının üzerine uygulanan bir metal katmanı.Cladding, genellikle iletkenliği artırmak ve paslanmayı azaltmak için tercih edilir. Core ; Bir optikal fiberin ışık taşıyan ortadaki parçası, ışığı yansıtması cladding’den fazla olan kısım. Bir kablonun ortasındaki bölüm. Uygulamada en çok bir " koaksiyel " kabloda görülür. Core, merkezi iletkendir ve dielektrik materyal, core üzerine uygulanır. Corona ; Potansiyel eğimi kesin bir değere ulaştığında sonuçlanan bir iletkendeki gazların iyonlaşması. Coupler ; Işığı birden fazla fibere bölen veya toplayan optikal devre. Coupling ; Direk elektriksel bağlantı olmaksızın bir devrenin iki veya daha fazla kablosu veya komponenti arasında enerji transferi gerçekleşmesi. Coverage ; Bir metal koruyucunun ana yüzeyi ne derece kapladığının göstergesidir. % olarak ifade edilir. CPS ; Cycle per second’un (frekans) kısaltmasıdır (Hz). Cut-off wavelength ; Dalga uzunluğu ötesinde sadece singlemode fiberin yayılma propagationın bir modunu sağlar. Coupler-Bare Fiber Adapter ; (çıplak fiber adaptörü/ fiber bağlayıcı) Fiber damara geçici olarak tutturularak optik sinyalin geçişini sağlayan hareketli (çok kullanımlı) bağlayıcı. Cross Connect ; (Çaprazlayıcı) Gerek optik hat donanımlarını gerekse çoğullayıcıları (birbirleri arasında kanal geçişi yaparak tam veya bir üst sistem kullanarak) daha verimli kullanmak veya bir noktadan diğer bir noktaya kesintisiz olarak iletim sağlamak amacıyla altarnatif (Fiber Optik, Radyo Lin... Devamı