Sinyal Bant Dalga Kablo Zayıflama

2010-04-20 21:33:00
a b c d e f g h l m k n o ö p r t u w y z

- B-

Basamak İndisli Çok Modlu Fiber ; (step index multi mode fiber) Kırılma indisi kesiti basamak biçiminde olan, içinde birden çok modun yayıldığı fiber.

Backreflection, optical ...loss / Geri yansıma, optikal dönüş kaybı ; Hava ve cam arasındaki yığın yansıma miktarı farkından dolayı bir fiberin sonundaki çatlaklık veya parlaklıktan dolayı yansıyan ışık. Genellikle düşen ışığın %4’ününü düşen ışığa oranı dB olarak ifade edilir.

Bağlantı ; Elektronik devrelerde (veri) alışverişini sağlayan komponentler ve teknoloji.

Bağlayıcı ; (Konnektör) Fiber Damarları mekanik olarak tutarak ışığın herhangi bir devre elemanına geçmesini sağlayan (tek kullanımlı) etkisiz optik devre elemanı.

Bant ; Saniyedeki veri iletim hızının ortalama birimidir (500 bant = 500 bit/saniye).

Bant genişliği ; Sinyal frekanslarının oranı veya fiber optik komponent, bağlantı veya networkün bit oranında çalışacağı oran.

Bend loss / Bükülme kaybı ; a) Fiberin sınırlı ya ..... bir eğilimle kıvrılması ya da b) Fibere dışarıdan gelen fiziksel darbelerden dolayı oluşan zayıflama şekli.

Binder / Bağlayıcı ; Birleştirilmiş kablo komponentlerini bir arada tutan bant veya tel.

Bozulma ; Bir dalga formu veya sinyaldeki istenmeyen değişimler.

BPS ; (bits per second) Saniyedeki bit sayısı. Saniyede iletilen ikili bitlerin sayısıdır: (mbps), (gbps).

Brandwidth / Bant genişliği ; Belirli bir frekans bandının alt ve üst limitleri arasındaki farktır (Hz cinsinden).

Breakdown voltage / Arıza voltajı ; İki iletken arasındaki izolasyonun bozulup elektrik arkının oluştuğu voltaj, gerilim değeri.

Breakout ; Bir veya birden fazla iletkenin çoklu bir iletkenden ayrılarak ama hatta bağlı devrelere bağlandığı nokta veya noktalardır.

Buffer ; Bir optikal fiber üzerindeki koruyucu tabaka.

Bükülme çapı Düz, yuvarlak ; fiber optik veya metalik kablonun herhangi zıt bir etki olmaksızın bükülebildiği yarıçap.

Bükümlü per ; Bir arada bükülmüş aynı uzunluktaki iki ayrı uzunluktaki izole iletkenlerin oluşturduğu çift, bükümlü per.

Bükümlü per kablo ; Bir veya daha fazla bükümlü perden yapılmış olan kablo.

Byte ; Bir grup bitişik ikili rakam (8 bit).

Birinci Optik Pencere / Birinci Işıksal Açılım ; (first window) Temel olarak l =850 nm. olan ışık dalga boyu’nun bulunduğu (800-900) ışık dalga boyu genişliği

Binaya Kadar Fiber ; ( fiber to the building ) Geniş bantlı Uziletişim sinyallerini kullanıcının bulunduğu binaya kadar fiber üzerinden iletildiği şebeke.

Büroya Kadar Fiber / İşyerine Kadar Fiber ; (fiber to the office) Geniş bantlı Uziletişim sinyallerinin kullanıcılarının bulunduğu büronun içine kadar fiber üzerinden iletildiği şebeke.

0
0
0
Yorum Yaz