Tek Modlu Ağ Kablo Yapımı

2011-05-26 23:56:00

Tek Modlu Ağ Kablo Yapımı

Tek ve çok modlu fiber aynı yapıda oldukları için kurulumları da hemen hemen aynıdır. Onun için modülümüzün fiber optik kabloların yapımında kablolamanın aşamalarını anlatacağız. Öncelikle konektör bağlantısından bahsedeceğiz.

Fiber optikler bağlantı noktalarına bağlanabilmesi için öncelikle konektörler takılmalıdır. Değişik fiber optik kablolar optiksel portlara bağlanabilmesi için çeşitli konektörler üretilmiştir (bkz Şekil 3 ve Resim 2). Sinyal kaybını en aza indirgemek için konektörler sağlam bir şekilde bağlanmalıdır. Bunun için konektörlere, fiber-optik kablolar genelde yapıştırılır. Genelde yapıştırma işlemi için Epoxy (Resim 3) adı verilen yapıştırıcı kullanılmasının yanı sıra değişik yapıştırıcılar da kullanılabilir. Epoxy olmadan kullanılan değişik teknikler de vardır.

Bu teknikler sürtünme ile özel olarak üretilmiş konektör ve konektörün içine 3M (Resim 2) yapıştırıcısı kaplanarak üretilir. Daha sonra ısıcı içerisinde yapıştırıcı aktif edilir.

Kullanılan malzemeler farklı olmasına karşın temelde aynı yollar izlenir. Onun aşağıda epoxyli fiber yapma anlatılmıştır.

Epoxy iletken yapıştırıcı

Resim 3: Epoxy’li iletken yapıştırıcı

3M Yapıştırıcı

Resim 4: 3M’li Yapıştırıcı

Tek Modlu Fiberi Yapma Prosedürleri

Öncelikle kullanacağımız fiber kablo ve bağlanacak cihazın giriş ya da çıkış portuna göre konektörler belirlenir.

Fiber kaplama soyucu kullanılarak kaplama kesilir (Şekil 6). Kesilen kaplama çekilerek çıkarılır (Şekil 1.7). Kesme işlemi yapmadan önce konektör içinde ne kadarlık kısmının kalacağını dikkatli bir şekilde hesaplanarak yapılmalıdır. Fiber-optik kablonun kaplamasının altındaki iplikler makas ile kesilir.

Kablo soyucu ile kaplamanın soyulması

Şekil 6: Kablo soyucu ile kaplamanın soyulması

Kaplamanın çekilerek çıkarılması

Şekil 7: Kaplamanın çekilerek çıkarılması

Miller kesici (Resim 5) ile optik kablonun kılıfı kesilir (Şekil 8). Kesildikten sonra çekilerek kılıf çıkarılır (Şekil 9).

Fiber optik kablo soyucu

Resim 5: Fiber optik kablo soyucu

Kılıfın kesilmesi

Şekil 8: Kılıfın kesilmesi

Kılıfın çekilerek çıkarılması

Şekil 9: Kılıfın çekilerek çıkarılması

Yapıştırıcı olarak kullanılan epoxy iki tüplüdür (bkz Resim 3). Karışım oranını yapıştırıcı ile birlikte gelen kullanma kılavuzuna bakarak iki tüpün içerisindeki kimyasallar karıştırılır. Hazırlanan epoxy şırıngaya çekilerek havası alınır (Şekil 10). Havası alınan şırınga içerisindeki epoxy konektör içerisine sıkılır (Şekil 11)

Şırınganın havasının alınması

Şekil 10: Şırınganın havasının alınması

Konektöre epoxy enjekte edilmesi

Şekil 1: Konektöre epoxy enjekte edilmesi

Fiber-optik kablonun ucu temizlenerek konektör içerisine yerleştirilir. Konektör altındaki somon vida sıkılır (Şekil 12). Sağlam bir bağlantının olabilmesi için manşon anahtarı ile iyice sıkılır (Şekil 13). Sıkma işlemi esnasında fiberin zarar görmemesine dikkat edilir. Oluşturulacak bir çatlak sinyal zayıflamasına neden olur.

Somunun sıkılması

Şekil 12: Somunun sıkılması

Manşon anahtar ile sıkılarak sağlamlaştırılması

Şekil 13: Manşon anahtar ile sıkılarak sağlamlaştırılması

Hazırlanan konektör içerisindeki epoxy ısıtıcı kullanılarak kurutulur (Şekil 14). Kurutma işlemi çok damarlı fiberlerde hızlı bir şekilde olması gerekir.

Konektörlerin özel fırında kurutulması

Şekil 14: Konektörlerin özel fırında kurutulması

Hazırlanan konektörleri fiber ucu Şekil 1.15’de görüldüğü gibi düzeltilmesi gerekir. Bunun için fiber ucu scribe adı verilen özel bir kalemle çizilir (Şekil 16). Daha sonra konektör ucundaki fazlalık konektör boyuna sıfırlanması için zımpara pedine yerleştirilerek fazlalık dikkatli bir şekilde alınır (bkz Şekil 17 ve Resim 6,7).

Ucun düzeltmeden önceki hali ve düzeltmeden sonraki hali

Şekil 15: Ucun düzeltmeden önceki hali ve düzeltmeden sonraki hali

Fiber ucunun scribe ile çizilmesi

Şekil 16: Fiber ucunun scribe ile çizilmesi

Fiber ucun zımpara pedin üstünde düzleştirilmesi

Resim 6: Fiber ucun zımpara pedin üstünde düzleştirilmesi

Ucun düzleştirilmesinde kullanılan elektronik kontrolü cihaz

Resim 7: Ucun düzleştirilmesinde kullanılan elektronik kontrolü cihaz

Fiber zımpara pedine konektörün yerleştirilerek ucun kaldırılması

Şekil 17: Fiber zımpara pedine konektörün yerleştirilerek ucun kaldırılması

Konektör ucu mikroskop altına konularak (şekil 1.18) düzleştirme ve sıfırlama işleminin olup olmadığına bakılır (şekil 1.19).

Mikroskoba konektörün yerleştirilmesi

Şekil 18: Mikroskoba konektörün yerleştirilmesi

Ucun mikroskop altına uygun görünüşü

Şekil 19: Ucun mikroskop altına uygun görünüşü

Bağlantı yapılarak OTDR (Optical Time Domain Reflectometre-Optiksel Zaman Domainli Yansıma metre) kullanılarak test edilir.(bkz bu modülün öğrenme faaliyeti-3) İki fiberi uç uca eklemek için şekil 20’deki ekleme (splice) aleti kullanılır.

Eklenecek fiberler temizlendikten sonra uçlarına epoxy yapıştırıcısı sürülerek bu cihaz içerisinde sıcaklık uygulanarak ekleme işi yapılır (bkz. Resim 8). Diğer yöntem fiziksel iyonlaştırma tekniğine dayanarak gerçekleştirilen yöntemdir (Resim 9).

Fiberlerin splice içinde eklenmesi

Şekil 20: Fiberlerin splice içinde eklenmesi

Mekaniksel splice (fiberi uç uca ekleyen alet)

Resim 8: Mekaniksel splice (fiberi uç uca ekleyen alet)

Füzyon birleştirici (elektriksel iyonlaştırma tekniği ile cam veya plastik uçları birleştirir

Resim 9: Füzyon birleştirici (elektriksel iyonlaştırma tekniği ile cam veya plastik uçları birleştirir

0
0
0
Yorum Yaz