Zayıflama Devre Işık Kablo Kutu

2010-03-23 20:36:00
a b c d e f g h l m k n o ö p r t u w y z

- O -

Optical Waveguide Optical Fiber ; Düşük zayıflamanın optik saydam malzemesini içeren ve bu şeritin daha düşük refraktif indeksinin optik saydam malzemenin cladding içerikle dielektrik waveguide şerit. Sinyailerin Lightwaveler ile iletimi için kullanılır ve seyrek olarak fiber olarak refere edilir. Ek olarak bazı optik komponentlerde laser diodeler -ki bunlara da optik waveguide’lar denir- düzlemsel dielektrik waveguide durumları vardır.

Optik Fiber Camın ince Filamenti ; Işık şeklinde bilgi taşıyabilen şerit ve cladding içeren optik eleman.

Optik Kayıp Fiberler ; coupler’lar boyunca iletilen ışığın transfer edilirken kaybettiği optik güç miktarı.

OSI ; Açık sistem bağlantısı; ISO tarafından geliştirilen LAN iletişim modeli.

OTDR / Optik Zaman Alan Refraktörü ; Optik bir etkinin fiber boyunca ölçüldüğü yerde ve girdilere yansımalarda zamanın bir fonksiyonu olarak bir fiberi karakterize etmek için bir yöntem. Zayıflama katsayısını uzaklığın bir fonksiyonu olarak zararları ve diğer lokal kayıpları tanımlamakta, tahmin etmede yararlıdır. Fiber içerisine ışığı gönderip damar içinde değişik etmenlerden dolayı kırılan ışığın geri yansımasını (dB/km boyutunda örneksel grafik olarak) gösteren ölçü aleti.

Optik Pencere / Işıksal Pencere / Işıksal Açılım ; ( Optical Window) Uziletişimde iletim amacıyla kullanılan uygun ışık dalga boylarına verilen ad.

Optik ara Bağlantı Kablosu / Işıksal ara Bağlantı Kablosu ; (Pach Cord, Patch Cable, Pig Tail) Optik sinyali fiber damardan sisteme veya sistemden fiber damara geçişi sağlayan ve uçlarında bağlayıcı (Konnektör) bulunan etkisiz optik devre elemanı.

Optik Ayırıcı / Optik Ayrıştırıcı / Işık Ayırıcı ; (Optical Demultiplexer / Wevelenght Demultiplexer) Değişik dalga boylarındaki (çoğullanmış olarak gelen) optik sinyali dalga boylarına göre ayıran etkisiz optik devre elemanı.

Optik Birleştirici / Işık Birleştirici ; (Optical Multiplexer / Wevelengh Multiplexer) Değişik dalga boyunda gelen ışıkları tek bir optik sinyal gibi birleştiren (çoğullayan) çok girişli tek çıkışlı etkisiz devre elemanı.

Optik Bölücü / Işık Bölücü ; (------- Optical Splitter / Fiber Optic Coupler-----) Optik sinyali 1/m olacak şekilde tüm kollara eşit olarak bölen etkisiz (pasif) optik devre elemanı.

Optik Çiftleyici / Optik İkileyici / Işık İkileyici ; (Optical Duplexer, Bidirectional Coupler, Optical Circulator) Bir fiberden değişik iki dalga boyundaki optik sinyalin iki (çift) yönlü geçişini sağlayan üç uçlu etkisiz devre elamanı.

Optik yineleyici/ ışık yineleyici ; (Optical Repeater)
1-Işık almacının ışığı alıp, güçlendirdikten sonra ışık verici güçlendirilmiş olarak fibere veren etkin sistem.
2-İstenilmeyen dalga boyundaki optik sinyalleri sönümleyip istenileni güçlendiren etkin devre elemanı.

Optik Yükseltici / Işık Yükseltici ; (Optical Amplifer)
1-Fiber üzerinden gelen zayıflamış ışığı, kuvvetlendirerek yeniden fiber içine veren etkin eleman.
2- Işığın, Işık almacının sezemeyeceği kadar zayıflamasını önlemek için gelen ışığı yükselten (kuvvetlendiren) sistemler.
3-Optik iletim sistemlerinde iletilmek istenilen sinyalleri önce elektrik sinyallerine çevirip, güçlendirdikten sonra iletilmek üzere yeniden optiğe çeviren aygıt, birim.

Optik Önyükseltici / Işık Önyükseltici ; (Optical Preamplifer) Işığın; çok uzun fiber hatlarda zayıflayarak ışık almacının sezemeyeceği kadar azalmasını önlemek için fiber hattının sonunda, ışık almacından önce kullanılan yükselticilerdir.

Optik süzgeç/ ışık süzgeci ; (Optical Filter ) Işığın belirli bantlarını geçirmek veya sönümlemek amacıyla kullanılan etkisiz devre elemanı. Genellikle Optik Yenileyici, Optik Birleştirici,Optik Ayrıştırıcı gibi elemanlarla birlikte kullanılır.

Optik Zayıflatıcı / Işık Zayıflatıcı ; (Optical Attenuator) Işığın şiddetini azaltmak amacıyla kullanılan optik etkisiz devre elemanı. Işık almacının alış seviyesinden daha güçlü gelen ışığın gücünü azaltarak almacın yanmasını önlemek amacıyla kullanılır.

Optik Dağıtım Çatısı / Işık Dağıtım Çatısı ; (Optical Distribution Frame) Fiber Optik kabloların değişik Hat Donanımlarına bağlantı yapılabilmesi ve kesintisiz iletişim için alternatif fiber optiklere bağlantı yapılmasını sağlayan optik ara bağlantı kablosu (Page-Cord), Optik bağlayıcı (U Link) gibi etkisiz optik devre elemanlarının bulunduğu çatı.

Optik Dağıtım Kutusu / Işık Dağıtım Kutusu ; (Distribution Box / Fiber Termination Box) Sınırlı sayıda fiber optik kablonun, optik ara bağlantı kablosu (Page-Cord) veya değişik kablolara bağlantısının yapılmasını sağlayan, genellikle bina içi olarak kullanılan ve kullanım amacına göre değişik yapıda olabilen bir çeşit ek kutusu.Oluklu Tüp / Yıldız Tüp ; (Sloted Tube / Sloted Core Tube) Fiberlerin veya fiber tüplerin içerisine yerleştirilebilecek yuvaları (oyuklar) bulunan fiber kablo merkez elemanı olarak da kullanılabilen tüp

Optik Bağlayıcı / Işık Bağlayıcı ; (Coupler) Bağlayıcı (Konnektör) ve/veya Çıplak Fiber Adaptörü’nden ışığın birbirine geçişini sağlayan etkisiz optik devre elemanı.

0
0
0
Yorum Yaz